Видове фотоволтаични системи

Хибридна соларна система

Този вид соларна система е комбинация от мрежова и автономна система.

Тя може както да е независима, така и да работи в синхрон с мрежата– Работи идентично на автономната система, с разликата, че тук можем да използваме електрическата мрежа за захранване на консуматорите при недостиг на соларна енергия. Такъв тип конфигурации могат да съдържат по-малко на брой фотоволтаични панели, които да намалят сметката за ток.

Тя се състои от следните компоненти:

Фотоволтаични панели

Соларен контролер

Акумулаторен блок

Хибриден инвертор

Разпределително табло

Най-често хибридната фотоволтаична система за собствени нужди, т.е. когато искате да използвате произведената енергията за покриване на собствената консумация. Същевременно имате и сигурността на мрежата, за да не оставате без захранване. Тя може да бъде настройвана по много различни начини – да отдава излишъка в мрежата или да не го отдава.

Мрежова соларна система

Името на самата система идва от начина й на работа, а именно – в паралел с мрежата. Тя се състои от фотоволтаични панели, мрежов инвертор (един или няколко) и разпределително табло. При нея няма акумулатори. Мощностите на тези системи могат да варират от 250Wp до безкрайност, в зависимост от нуждите.

Размерът на една такава система, се определя най-вече от два фактора – площ, с която разполагатe за монтирането на фотоволтаичнитa системa и размер на инвестицията, която сте готови да направите.

Важно е, разположението на сградата Ви да е такова, че да имате южно изложение, както и да нямате нещо около Вас, което да Ви засенчва в даден момент – дървета, сгради и др.

Мрежови фотоволтаични системи могат да работят на два принципа – изцяло за продажба на произведеното електричество или за собствена консумация.

При първия вариант

фотоволтаичната система се присъединява директно към електропреносната мрежа посредством електромер и цялото произведено количество се отдава навън. В края на всеки месец, то бива отчетено и след издаването на платежен документ Ви се заплаща по цената, определена във Вашия договор за изкупуване. В момента е най-разпространена фотоволтаична система 30kW, понеже до тази мощност имате гарантирано изкупуване на енергията на преференциалана цена, определена от КЕВР.

Разбираемо, бюрократичния процес по узаконяване на такава инвестиция може да притесни всеки потенциален инвеститор. Ние Ви уверяваме, че сме минавали през този процес стотици пъти и сме напълно готови да поемем тежестта, като подготвяме от всички необходими документи, включително проект – част конструктивна и част електрическа.

При втория вариант

фотоволтаичната система се присъединява към вътрешната мрежа на домакинството Ви. При наличието на производство от централата, произведената енергия влиза в системата на Вашето домакинство. Ако в този момент имате консумация, то тя бива задоволена приоритетно от фотоволтаичната система. Ако, обаче, производството на системата не успява да задоволи нуждите на домакинството в този момент, то количеството енергия което не достига, се допълва от външната мрежата.

Разбираемо, бюрократичния процес по узаконяване на такава инвестиция може да притесни всеки потенциален инвеститор. Ние Ви уверяваме, че сме минавали през този процес стотици пъти и сме напълно готови да поемем тежестта, като подготвяме от всички необходими документи, включително проект – част конструктивна и част електрическа.

 От друга страна, ако количеството произвеждана енергия е по-голямо, от това което консумирате в момента, то тогава имате две опции:

Опция 1

Излишното количество се отдава обратно в мрежата, посредством двупосочен електромер, който се монтира от енергопреносното дружество и тази енергия Ви се заплаща по определена цена, която е различна от посочената по-горе преференциална цена.

Опция 2

Ограничаване на производството, посредством умен електромер, който засича когато има излишна енергия. По този начин няма да имате взаимоотношения с ЕРП-то. При този вариант е хубаво да се пресметне добре, излишъкът, да не е повече от 15% от времето на работа, понеже тогава вече загубите ще са неоправдано големи и е хубаво да се замислите над един от другите два варианта.

За България, средните работни часове на една фотоволтаична система на годишна база са около 1300 часа. Което означава, че ако например имате фотоволтаична система от 5kWp, то 5 х 1300 = 6500 kW енергиен добив можете да очаквате на годишна база. Трябва да вземете под внимание, че лятото производството на една система е около 3 пъти повече от колкото зимата.

Оптималният ъгъл за монтиране на фотоволтаичните панели спрямо хоризонта е 30°-35°, но отклонение от 10° не е оказва чак толкова голямо влияние на производството.

Важно е да знаете, че тази система работи ВИНАГИ и САМО в синхрон с мрежата, което означава, че ако отпадне мрежата (т.е. електрозахранването), системата също ще прекъсне своята работа. 

Направи запитване