Нашите проекти

Нашите проекти

ПРЕДЛАГАМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

фотоволтаична система 35 kWp за собствени нужди

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от бр.75 слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност 35kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

.

Мрежова фотоволтаична система 3.85kWp за собствени нужди

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от бр.10 слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност 3.85kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

Мрежова фотоволтаична система 7.8kWp за собствени нужди

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от бр.30 слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност 7.8kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

Мрежова фотоволтаична система 10 .400Wp за собствени нужди

Мрежова фотоволтаична система за ток захранвана от бр.38 слънчеви фотоволтаични соларни панели за ток с обща мощност 10,4kWp. свързана към мрежата за собствена консумация.

Направи запитване