Цена, производство и възвръщаемост на фотоволтаичните централи

Има няколко важни въпроса, които си задава всеки бъдещ собственик на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия:
– Колко ще ми струва ?
– Колко ток ще произвежда?
– Какви приходи мога да очаквам ?
В крайна сметка, всеки иска да прецени дали и кога приходите ще надвишат разходите и проекта ще излезе на печалба.

Ще разгледаме последователно тези въпроси и ще се ви дадем повече информация, за да ви улесним във вземането на решение.

Как се измерват и сравняват фотоволтаичните централи

Ключов въпрос е именно как се измерват, дефинират и сравняват, за да можем да определим цената на каква база се определя.
Тъй като казваме именно фотоволтаична инсталация, в отделна статия ви разказахме тя от какви елементи се състои. В друга статия ви разказахме, кои са основните характеристики на тези елементи. В крайна сметка се е установил един общ измерител за изграждането и измерването на фотоволтаичните централи – инсталираната мощност, обикновено се измерва в Квт (киловати). Също се изпозва и кВт пик (1 кВт=1000 Вт), което означава същото нещо – максималната инсталирана мощност. По този начин се неутрализират разликите във фотоволтаичните панели на различните производители по света – размери на панелите, брой панели, ефективност на панелите, използвана технология и т.н. В края на краищата, сбора на инсталираната мощност на панелите (тя пък е резултат от тяхната площ и ефективност) дава общата инсталирана мощност на инсталацията. Другите елементи – инвертор, акумулатори и т.н. са оразмерени именно по източника на електричество – фотоволтаичните панели.
Поради тези причини, навсякъде ще срещате инсталираната мощност в киловати или киловат/пик като основен измерител на фотоволтаичните инсталации. Поради това, обикновено, цената на изграждане и количеството произведена енергия се планират на база 1 кВт инсталирана мощност (един киловт или един киловат-пик).

Колко електричество произвежда една фотоволтаична централа

Първия най-важнен въпрос, който си задава всеки бъдещ собственик на фотоволтаична инсталация е „Колко ток ще произвежда тя?“. Макар и прост въпрос, той няма лесен и еднозначен отговор, тъй като в края на краищата това от много фактори:

 • Метеорологичното време
  Ясно е, че нямаме контрол над времето и не може да се планира ден по ден колко електричество ще произведе. Може да има дни с прекрасно силно слънце и обилно слънчево греене, но може и дни наред да е облачно и да не се произвежда електричество, изобщо.
 • Начин на монтиране
  Два са важните елементи тук – ъгъл на наклон на панелите и ориентация спрямо юг.
  Наклонът на панелите е важен, защото следва лятото, когато слънцето е в най-високата си точка над хоризонта, панелите да са най-полегнали (например ъгъл 10-20о), докато зимата, когато слънцето слиза ниско над хоризонта, те следв да се изправят (ъгъл 50-60о), за да произвеждат повече електричество. Макар, че има монтажни системи, които позволяват наклонът на панелите да се променя, в основния случай наклонът на панелите е фиксиран и се избира оптимален ъгъл, който да позволи оптимален добив на енергия през цялата година. Обикновено той е 28-30о
  Ориентация на панелите: Обикновено се ориентират на юг, но има много случаи при които може и да се наложи лека корекция.
 • Засенчване
  Много важен фактор, защото дори засенчването на един панел може да спре производството на електричество на цялата поредица от панели (стринг). Тук е един от много важните моменти, който налага монтажа и особено свързването на инсталацията да се извършват от професионалист, който знае какво прави.
 • Поддръжка
  Приема се, че фотоволтаичните централи се нуждаят от малка поддръжка – преглед и замерване на системите. Но един важен момент често се неглижира – почистването. Ветровете много често запрашават панелите, възможно е да натрупат върху тях листа и всякакви треви. С времето те се зацапват и, логично, производството на електричество намалява.

Ако приемем, че всички фактори са в оптимален режим и вземайки в предвид обичайното меторологично време за страната, то средно се счита, че един киловат инсталирана мощност (1кВт) произвежда в България на година 1300 – 1350 кВт електрическа енергия.

 

 

Колко струва изграждането на една фотоволтаична слънчева централа за производство на електрическа енергия?

Както разказахме по-горе, различните производители на компоненти за фотоволтаична централа имат различни параметри – размери на панелите, технология на панелите, ефективност на използваната технология, поради което цената на фотоволтаичните панели не може да служи за сравнение.
Както обяснихме, за коректно сравнение, винаги се прави оферта за доставка и монтаж на база 1 киловат инсталирана мощност фотоволтаична централа.
В общия случай крайната цена има няколко компонента:

 • Доставка на оборудването – фотоволтаични панели, инвертор, акумулатори и др.
  Видът и количеството на оборудването зависи от избраната от вас система – дали ще е със съхранение на енергията или без, дали ще продавате електричестовото, или ще консумирате и ще продавате само излишъците и др.
  Ако говорим за базовият тип Мрежова централа, която е с най-малко компоненти, съответно най-евтина, цената варира около 1 000 лева на 1 инсталиран киловат (1 киловат пик).
  В тази цена обикновено не влизат транспортните разходи.
 • Монтаж на оборудването
  Много важен момент, който изобщо не е за омаловажаване. Силно препоръчваме монтажа и свързването на цялото оборудване да се извърши от специалист, тъй като от това ще зависи до огромна степен количеството произведена електроенергия, така и в някои случаи – вашето здраве.
  Цената на монтажа варира в зависимост от много фактори, основния от които е мястото за монтаж – на земята, плосък покрив, наклонен покрив и др.
 • Допълнително оборудване – кабели, монтажни елементи, конструкция и др.
  Много често хората смятат колко ще им струва бъдещата фотоволтаична централа, като вземат в предвид само основните елементи – панели и инвертор.
  Окабеляването на панелите и свързването им в една система е не-маловажен фактор и също струва значителна сума пари, особено ако говорим за по-голяма инсталирана мощност 30 кВт и повече. Средно това биха били около 65 панела!
  Монтажните елементи зависят много от мястото на разполагане на панелите – на земята, плосък покрив, наклонен покрив, покритие на покрива и др. При разполагането на земята, панелите се нуждаят от изработването на специална конструкция, която също следва да се вземе в предвид.
 • Узаконяване
  Процедурата не е проста и отнема много време и обикаляне по институциите. В зависимост от големината на централата, са необходими различни проекти, които е необходимо да се изработват от квалифицирани проектанти – електро и конструктор, които също струват пари.
 • Свързване с електропреносната мрежа
  Изключително важен момент, който може да ви струва много пари и практически да преобърне резултата от вашата инвестиция. Разбира се, важи само ако искате да продавате електроенергия! Ако ще произвеждате само за собствени нужди, това не е значим фактор 🙂
  По време на проучвателния етап, електропреносното дружество ви дава точка на включване, която ще предопредели разходите за закупуване, монтаж и узаконяване на свързващия кабел. Напълно възможно е да се наложи да прекарате стотици метри силов кабел за ваша сметка!
  Обикновено, това е един от първите важни въпроси, които намират решение, преди да се пристъпи към изграждането.

За ваше улеснение, можем да кажем, че обикновено цената за доставка и монтаж на оборудването (основно и допълнително), струват около 1600 лв за 1 Квт инсталирана мощност.
Това е условна и ориентировъчна цена, която може много да варира, според гореизброените фактори.
Поради епидемията от Корона вирус последните месеци се наблюдава забавяне на новите доставки с фотоволтаично оборудване – панели и инвертори, което оказва натиск за повишаване на техните цени.

Приходи от фотоволтаичната централа и възвръщаемост от инвестицията

Тъй като това е инвестиция, е редно тя да носи приходи и да се изплаща във времето. Основните компоненти на вашите бъдещи приходи са два:

 • Количество произведена електроенергия
  В по-горна точка разгледахме основните фактори, от които зависи количеството произведена електроенергия. Приехме, че средно за една година 1 инсталиран кВт фотоволтаична централа произвежда около 1350 киловатчаса електроенергия.
 • Цена по която ще продавате електроенергията
  Цената, явявайки се основен елемент във вашите бъдещи приходи, е ключов рисков елемент, който може да варира във времето и не зависи от вас. Има няколко нюанса, които следва да ги разясним тук – дали изгражданата фотоволтаична система произвежда електричество само за продажба или ще ползвате за собствена консумация и ще продавате.

  – Мрежова слънчева електроцентрала, която само продава произведената електроенергия. В този случай ползвате преференциална цена, която ви предлага вашият доставчик на електроенергия. Тя варира между ЧЕЗ, ЕНЕРГО ПРО и EVN, но средно в момента е около 20-22 стотинки за кВт, или 200-220 лв за мВт.
  Тук е важно да се отбележи, че всеки мрежов оператор от трите, има собствени правила и следва да се обърнете към него за конкретни цени. Възможно е цената на която изкупуват от вас да бъде обвързана с цената на свободния пазар с определена разлика. В този случай можете да продавате и на цени от 400 и повече лева за мВт, според моментната цена.

  – Фотоволтаична централа само за собствени нужди
  В този случай вие не генерирате директни приходи, но спестявате от месечната си сметката за електричество. В момента поради повишените цени на международните борси за ток, всички доставчици на електричество повишиха цените си. Към 01.11.2021 г, средната цена на електроенергията за стопански абонати (магазини, фирми, офиси, цехове, заводи и др. – винаги когато партидата е на фирма) е около 50 стотинки за кВт, или 500 лв за мВт.
  Това е най-голямата полза, която можете да извлечете от фотоволтаичната централа, защото нормално цената, на която ви продават електроенергия е най-високата. Спестявайки си тези плащания, вие извличате най-голямата възможна полза за вас!

  – Приходи от продажба на електроенергия при фотоволтаична централа, която произвежда за собствени нужди, но има и договор за продажба на излишната електрическа енергия.
  Това се среща често, защото когато не използвате всичката произведена електроенергия, можете да продавате това, което е в повече.
  Ползата от произведената електрическа енергия беше разгледана в предната точка, но тук е важно да се отбележи, че тази излишна електрическа енергия се изкупува на занижени цени. Причината е, че този излишък има случаен характер, не може да се планира и не влиза в енергийния баланс на електропреносните дружества, поради което те не могат да разчитат на него. Поради тази причина той се изкупува на занижени цени.

Приходи от продажба на електроенергия

 • В случай на мрежова инсталация, която произвежда само за продажба електричество:
  1350 кВт * 0.22 лв = 300 лв на година при инсталиран 1 кВт мощност
  По този начин първоначалната инвестиция от 1600 лв ще се изплати за малко над 5 години. Следващите 20 години от експлоатационния живот на фотоволтаичната централа тя ще ви носи само печалба!
  * Не смятаме текущи разходи за поддръжка
  * Възможно е цената да се промени и в този случай, ако тя се увеличи (както са всички очаквания) то финансовия резултат ще се подобри!
 • Фотоволтаична централа за собствени нужди:
  1350 кВт * 0.50 лв = 675 лв на година при инсталиран 1 кВт мощност
  По този начин първоначалната инвестиция ще се изплати за малко над 2 години, чрез намаление на сметката ви за ток.
  * Не смятаме текущи разходи за поддръжка
  * Възможно е цената да се промени и в този случай, ако тя се увеличи (както са всички очаквания) то финансовия резултат ще се подобри!

Leave a Reply